குண்டு ஆன்டி இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து!


1941
Click to this video!